Badanie ultrasonograficzne – geneza i powstanie

USG mięśni i ścięgien to podstawowy krok w przypadku występowania jakiejkolwiek bolesności. Pozwala na skutecznie określić źródło bólu i ocenić wielkość problemu. Najczęściej wykonuje się je w przypadku zmian pourazowych, stanów zapalnych, krwiaków i procesów naprawczych w tkance mięśnia. Umożliwia także ocenę mięśni pod kątem blizn pourazowych, zmian guzowatych i występowania ewentualnych ciał wolnych, które nie są uwidocznione na zdjęciu rentgenowskim. Badanym obszarem jest najczęściej cała jednostka mięśniowo-ścięgnista – rdzenie ścięgniste, kaletki okolicy mięśni i ścięgien, powięzi mięśniowe, ścięgna razem z przyczepami, brzuśce mięśniowe. Podstawową zaletą badania jest jego nieinwazyjność. Jest ono także bezbolesne i tanie. Umożliwia uzyskanie obrazu w czasie rzeczywistym, zarówno w płaszczyźnie statycznej, jak i dynamicznej. Aktualne zaawansowanie technologiczne pozwala na diagnozowanie wszystkich mięśni.

USG Warszawa – zarys historyczny

Historia USG związana jest ściśle – co ciekawe – z wojskiem, a dokładniej mówiąc z badaniami laboratoryjnymi, których celem było wykrywanie wad w metalach. Działo się to już podczas pierwszej wojny światowej. Do szpitali ultrasonograf dotarł na przełomie lat 60. I 70. XX wieku. Wówczas stosowany był przede wszystkim w diagnostyce płodu.

Za rok przełomowy uznaje się 1951, kiedy to powstał pierwszy skaner, pozwalający obrazowo badań organy w prezentacji typu B. Wtedy, też zaczęto badać kamienie w pęcherzykach żółciowych, nerkach i guzy sutków. Rozpoczęto równocześnie diagnostykę ultrasonograficzną w położnictwie.  Trzy lata później zbudowany został pierwszy skaner ultrasonograficzny, który pozwalał na prezentację w trybie M, wykorzystując obrazowe ruchy zastawek serca. W 1954 roku wykonano pierwszą analizę ruchu zastawek serca przy użyciu efektu Dopplera. Miało to miejsce w Japonii.

Kilkadziesiąt lat użytkowania sprawiło, że badania ultrasonograficzne posiada dzisiaj sporą renomę, jest chętnie wybierane i pozwala na sprawną diagnostykę.