Jak wygląda pierwsze badanie USG w ciąży?

USG w ciąży to precyzyjne, bezpieczne i bezbolesne badanie pozwalające na kontrolowanie stanu zarodka i płodu aż do jego narodzin. Daje możliwość zweryfikowania, czy dziecko rozwija się prawidłowo oraz w optymalnych warunkach. Ultrasonografię można wykonać nawet na samym początku ciąży.

Na czym polega badanie ultrasonograficzne w ciąży?

Badanie USG w ciąży to badanie przesiewowe, którego celem jest rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju płodu. Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, należy przeprowadzić je obowiązkowo trzykrotnie. W razie wykrycia wad rozwojowych, pacjentka przekierowywana jest do ośrodka referencyjnego i poddawana dalszej diagnostyce. W przeciwieństwie do kolejnych badań, pierwsze USG w ciąży jest nieobowiązkowe. Wykonuje się je nie przez powłoki brzuszne, ale za pośrednictwem wprowadzonej przez pochwę sondy.

Kiedy wykonuje się pierwszą ultrasonografię w ciąży?

Pierwsze USG wykonuje się najpóźniej w 10. tygodniu. W ciągu około 4 tygodni w jamie macicy zaczyna rozwijać się pęcherzyk ciążowy. W przypadku ciąży prawidłowej jego początkowo średnica to ok. 3-4 mm. Wymiary pęcherzyka wzrastają o ok. 1, 1 mm https://fundacjanarzeczzdrowia.pl/ dziennie. Po osiągnięciu minimum 6 mm pojawia się pęcherzyk żółtkowy, co zwykle ma miejsce między 5 a 6 tygodniem ciąży. W 11 tygodniu jego średnica wynosi ok. 6-7 mm. Akcję serca płodu uwidocznić można w 6 tygodniu ciąży. Głowę i tułów zarodka da się rozróżnić, jeżeli mierzy ponad 12 mm. Po upływie 11 tygodni od rozpoczęcia ciąży można już mówić o płodzie – uwidoczniają się związki kończyn, punkty kostnienia kości oraz sznur pępowiny.

Co można uwidocznić podczas pierwszej ultrasonografii?

Głównym celem pierwszego badania ultrasonograficznego jest uwidocznienie ciąży oraz akcji serca płodu. Pozwala też na sprawdzenie umiejscowienie jaja płodowego, umożliwiając potwierdzenie ciąży wewnątrzmacicznej. Odpowiednio wcześnie zastosowany aparat ultrasonograficzny służy tym samym do rozpoznania niebezpiecznej ciąży ektopowej, zwanej również pozamaciczną. Stanowi ona bezwzględne wskazanie do hospitalizacji pacjentki, ponieważ stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Podczas pierwszego badania USG da się też stwierdzić tzw. wiek ciążowy, sprawdzić długość ciemieniowo-siedzeniową płodu oraz zdiagnozować ciążę mnogą, a także ocenić stan macicy. Badanie przeprowadza się ponadto celem sprawdzenia stanu kosmówki i owodni.

Jakie jeszcze nieprawidłowości wykrywa pierwsze badanie?

Szczególne znaczenie podczas pierwszego badania USG w ciąży mają nieprawidłowości w budowie pęcherzyka ciążowego. Dotyczy to zwłaszcza nieregularności jego kształtu, bradykardii, zbyt wolnego tempa wzrostu, braku określonych struktur zarodka czy występowania krwiaka pozakosmówkowego. Zmiany te informują o niewłaściwym rozwoju ciąży, a tym samym zagrożeniu poronieniem. Podczas pierwszego badania ultrasonograficznego w ciąży, wady wrodzone rozpoznaje się jedynie po stwierdzeniu znaczących nieprawidłowości, np. bezczaskowia. Z uwagi na niewielkie wymiary płodu, inne zmiany nie nadają się jeszcze do obiektywnej oceny.

Więcej o tym, jak wygląda badanie USG i jak działa ultrasonograf przeczytasz na stronie https://noraxmedical.pl/usg-jak-dziala-ultrasonograf/