Echo serca Warszawa

Echo serca. Migotanie przedsionków (AF) należy do najczęstszych arytmii nadkomorowych charakteryzujących się nieskoordynowaną aktywnością przedsionków prowadząca do osłabienia efektywności hemodynamicznej ich skurczu i podwyższenia ciśnienia…