USG Warszawa

Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie wykonać zlecone przez lekarza badanie usg to z pewnością obszar usg warszawa będzie dla was podpowiedzią.

Badania wykonywane tą metodą są obecnie dość dobrze rozpowszechnione i ogólnie dostępne, przez fakt, iż większość placówek medycznych posiada na wyposażeniu urządzenie do wykonania usg Warszawa. Dziedziną, w której badania te są szczególnie popularne jest ginekologia, ale wielokrotnie badaniom poddawane są narządy wewnętrzne jak nerki, wątroba czy serce. Często także usg wykonywane jest przy diagnostyce i kontrolowaniu chorób tarczycy.

Lekarz specjalista wykonujący badanie usg może także wielokrotnie wykonywać pomiar badanego miejsca poprzez zatrzymywanie obrazu wyświetlanego na ekranie i zapisywanie wyników pomiarów. Jeśli badania te są wykonywane regularnie, bo to wynika z wytycznych lekarza, to porównując poprzednie wyniki badań, lekarz może zauważyć czy dany obszar chorobowy ulega powiększeniu czy jednak łagodzeniu. W przypadku chorób przewlekłych, stałe kontrolowanie stanu zdrowia jest konieczne. Pozwala bowiem zatrzymać chorobę na bezpiecznym dla pacjenta poziomie, a w razie konieczności reagować na pojawiające się zaostrzenia.

Jeśli pacjent, który ma być poddany badaniu usg będzie miał je wykonane po raz pierwszy to warto wspomnieć, że badanie polega jedynie na przesuwaniu sondy po skórze nad miejscem wskazanym jako objęte chorobą.

Zatem nie należy się niepokoić, a jedynym faktem, na który pacjent powinien być przygotowany, to użycie przez lekarza specjalnego żelu, który zostanie rozprowadzony na skórze tuz przed badaniem. Żel ma za zadanie zniwelować pojawianie się pęcherzyków powietrza, które mogą zakłócić wyniki badania. Ponadto żel ułatwia prowadzenie sondy po skórze, zatem nie ulega ona naciągani czy przypadkowemu szczypaniu.

Badania usg są wykonywane u pacjentów w różnym wieku, często wtedy, gdy zachodzi trudność w zdiagnozowaniu objawów. Również wtedy, gdy pacjent nie jest w stanie precyzyjnie określić miejsca bólu lub wskazać ewentualna przyczynę pojawienia się. Taka sytuacja często ma miejsce w przypadku próby zdiagnozowania bólu brzucha u dzieci lub osób starszych. Niekiedy ból związany początkowo z podejrzeniem wystąpienia problemów trawiennych, może mieć zupełnie inne podłoże, o czym pacjent również może nie wiedzieć, dlatego też istotne jest wykonanie dodatkowych badań, aby zweryfikować przyczynę.

Jeśli badanie usg jest wykonane bezpośrednio w trakcie wizyty u lekarza specjalisty, to jest wysoce prawdopodobne jest to, że wyniki zostaną przekazane pacjentowi na bieżąco. Jeśli jednak badania są realizowane w innej placówce, to w wyniku wewnętrznej organizacji pracy, może być konieczne ponowne zgłoszenie się do placówki w innym terminie, w celu odebrania wyników. Niezbędne jest dostarczenie także wyników badania swojemu lekarzowi kierującemu, jeśli na badanie skierował lekarz specjalista lub lekarz rodzinny. Samo wykonanie badania usg nie da ostatecznych rozwiązań, jeśli nie przeanalizuje ich lekarz.

USG Warszawa Prywatnie

Ultrasonografia (USG)

to metoda stosująca ultradźwięki w celu zobrazowania tkanek w medycynie. Pozwala na uzyskanie obrazu w przekroju obserwowanego obiektu. USG jest metodą bezinwazyjną, czyli bezpośrednio nie ingeruje w struktury ciała człowieka. Metoda ultrasonograficzna umożliwia identyfikację zmian w organach z dokładnością do 0,1 mm.

W aparacie ultrasonograficznym wykorzystywana jest technika fal akustycznych, a konkretniej ultradźwięków. Są to fale akustyczne niesłyszalne dla ludzkiego ucha, ich częstotliwość waha się w zakresie 1- 10 MHz. Zasada działania jest prosta. Aparat wytwarza fale ultradźwięków, które przenikają i wnikają do ludzkiego organizmu rozchodzą się , a komórki nie ulegają uszkodzeniom. Na dodatek badanie aparatem ultrasonograficznym można wykonywać wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych, ponieważ jest całkowicie nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. Badanie ultrasonograficzne (USG Warszawa) ma jeszcze jedną zaletą, aby wykonać rzetelnie badanie nie ma potrzeby wprowadzenia do organizmu substancji zwanych kontrastem, tak jak w przypadku innych badań diagnostycznych, takich jak: tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny .

USG wykorzystuje właściwości narządów,

które mają zdolność odbijania ultradźwięków. Dzieję się tak dlatego, że każda struktura narządu odbija fale akustyczne w inny sposób, co widać na obrazie ekranu aparatu w postaci „ plam” przyjmujących barwy w różnych odcieniach szarości. Działanie ultrasonografu można wytłumaczyć w następujący sposób, urządzenie to przetwarza odbite fale ultradźwiękowe na obrazy oraz rejestruje kształty , dzięki któremu widać odchylenia od wyznaczonych norm. Metoda ultrasonografii działa na takiej samej zasadzie jak znany system echolokacji wśród zwierząt takich jak delfiny czy nietoperze. Dzięki niemu zwierzęta te „widzą” otoczenie pomimo słabo rozwiniętego zmysłu wzroku.

Najważniejszym elementem aparatu ultrasonograficznego jest przetwornik ultradźwięków, czyli głowica USG. Fale akustyczne zostają wysyłane przez głowicę, do organizmu a ich „odbity” sygnał zostaje wysłany do aparatu, wyświetlając w ten sposób obraz narządu albo badanej tkanki na monitorze. Dzieje się tak na skutek zamiany impulsu akustycznego na elektryczny. Przed badaniem diagnosta prosi pacjenta o odsłonięcie interesującego go fragmentu ciała. Aby głowica mogła zadziałać poprawnie, diagnosta wykorzystuje w tym celu specjalistyczny żel USG, który umożliwia przesyłanie impulsów w głąb ciała pacjenta. Lekarz pokrywa głowicę żelem i przykłada do ciała pacjenta, przesuwając głowicę USG na monitorze pojawia się obraz fragmentu lub całego badanego narządu.

Szacuje się ,że w Polsce około 8 tysięcy lekarzy posiada kompetencje, aby wykonywać badanie USG. Jednak jakość wykonywanych usług pod względem umiejętności odczytywania obrazu USG ,jak i stan aparatów ultrasonograficznych pozostawia wiele do życzenia. Określa się, że nawet 30 % wykonywanych badań, nie posiada żadnej wartości dla diagnostyki medycznej. Również 20% aparatów ultrasonograficznych nie powinno być wykorzystywanych w diagnostyce ,ponieważ jakość obrazu powstającego przy ich pomocy jest zbyt niska. Dlatego, gdy pacjent wybiera się pierwszy raz do pracowni USG, powinien zwrócić uwagę na doświadczenie lekarza w diagnostyce USG. Największą pewność, co do kompetencji lekarza pacjent może mieć, kiedy wybrany przez niego lekarz posiada certyfikat PTU – Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.