USG stawu barkowego Warszawa – klucz do prawidłowej diagnostyki

Badanie ultrasonograficzne barku wykonywane jest w celu oceny struktur stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego i znajdujących się w obrębie stawu tkanek miękkich. USG pozwala ocenić struktury, takie jak ścięgna, torebki stawowe, chrząstki, mięśnie, więzadła i błony maziowe. Pozwala ocenić także obecność płynu stawowego. W celu pełnej oceny kondycji stawu barkowego, wraz z badaniem ultrasonograficzny wykonuje się rentgen barku, który ma na celu określenie stanu kości. Badanie to jest nieinwazyjne, bezbolesne i nieszkodliwe. Charakteryzuje się dużą precyzją, przez co jest chętnie wybierane przez ortopedów.

Bark – złożony staw, złożony problem

Staw barkowy jest stawem złożonym, który składa się z wielu mięśni, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych. Szczególnie ważne na etapie diagnostyki kondycji barku jest kompleksowe badania ścięgien stożka rotatorów, który składa się z czterech mięśni – mięśnia podgrzebieniowego, obłego mniejszego, nadgrzebieniowego i podłopatkowego. Ścięgna te tworzą pierścień w miejscach swojego przyczepu – na głowie i nasadzie kości ramiennej. To właśnie uszkodzenie stożka rotatorów jest najpopularniejszym schorzeniem barku i najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych.

USG stawu barkowego Warszawa – wnikliwa analiza

Ultrasonograficzna ocena kondycji stawu barkowego pozwala określić częściowe lub całkowite uszkodzenie ścięgien w obrębie stawu. Najbardziej narażony na przeciążenia jest mięsień nadgrzebieniowy. Wykonując badanie możemy określić naderwanie lub całkowite zerwanie mięśnia, ocenić zwapnienia w stożku rotatorów czy tendinopatię w stawu barkowym. Dużą zaletą tego badania jest możliwość przeprowadzenia go w płaszczyźnie dynamicznej, co pozwala określić wszystkie struktury stawowe w ruchu. Można tym samym ocenić zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej.

USG zalecane jest wszystkim pacjentom, u których występują dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchomości stawu.