W jakich kursach i szkoleniach z zakresu ultrasonografii warto wziąć udział?

Abyś mógł służyć jeszcze lepiej pacjentom i aby ultrasonografia nie miała przed Tobą żadnych tajemnic, zdecydowanie dobrym krokiem będzie zapisanie się na szkolenie usg, organizowane przez Górnośląską Szkołę Ultrasonografii. Poznaj ofertę dla lekarzy różnych specjalności.

Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w AiIT – kurs podstawowy

Szkolenia usg mogą obejmować różne poziomy zaawansowania. Najbardziej podstawowym kursem jest moduł „Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w AiIT”. Nauka jest zalecana wszystkim anestezjologom, którzy dzięki niej lepiej poznają, zrozumieją i będą odczytywać to, co ujawnia obraz usg. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się więcej na temat fizyki ultradźwięków. Poznają obsługę oraz najważniejsze funkcje ultrasonografów. Zapoznają się z procedurami inwazyjnymi wykonywanymi pod kontrolą USG, między innymi dowiedzą się, w jaki sposób kontrolować igłę. Nie obejdzie się także bez ćwiczeń na fantomach oraz modelach zwierzęcych. Kurs obejmuje również tematykę wkłuć donaczyniowych oraz badanie FAST.

Ultrasonografia płuc dla praktyków

Szkolenie, które pozwoli na jeszcze lepsze poznanie zasad diagnostyki układu oddechowego za pośrednictwem ultradźwięków. Podczas kursu uczestnik dowie się więcej na temat artefaktów w USG płuc, pozna protokół BLUE. Będzie miał możliwość ćwiczenia umiejętności na modelach żywych. Zapozna się również z różnymi przypadkami klinicznymi, aby jeszcze lepiej je zrozumieć i być w stanie je leczyć. Dzięki zwiększaniu kompetencji będzie w stanie diagnozować odmę opłucnową, zapalenie płuc, zatorowość płucną, a także nauczy się przeprowadzać procedury inwazyjne w obszarze klatki piersiowej pod kontrolą USG.

Zastosowanie Ultrasonografii w Medycynie paliatywnej

Medycyna paliatywna również sięga po możliwości ultrasonografii – zarówno w diagnostyce, jak również przy procedurach zabiegowych przy łóżku pacjenta. W ramach kursu uczestnik dowie się więcej na temat ultrasonografii serca w celu wykrywania tamponady czy kurczliwości, ale również diagnostyki układu naczyniowego i układu oddechowego. W czasie zajęć możliwe będzie również lepsze zapoznanie się z zastosowaniem ultrasonografu w celach badania stanu układu kostno-stawowego. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się również z możliwościami ultrasonografu w kontekście diagnostyki chorób układu pokarmowego. Wezmą udział również w ćwiczeniach na żywych modelach. W czasie zajęć poruszone zostaną procedury zabiegowe i diagnostyczne, uwzględniające charakter pomocy pacjentowi objętemu opieką paliatywną.

undefined